S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Tel.: +420 602 793 128    Otevírací doba: 7:00 - 16:00

ZBOŽÍ V AKCI

cena před slevou 287,90 Kč
cena za balení 230,32 Kč
skladem
akce
sleva 20 %
cena před slevou 475,60 Kč
cena za balení 394,75 Kč
skladem
akce
sleva 17 %
cena před slevou 216,00 Kč
cena za balení 108,00 Kč
skladem
akce
sleva 50 %

KONTAKTY

Marketing Systems International, spol. s r.o.
Masarykova 118
664 42 Modřice u Brna
tel: e-shop +420 547 422 974, +420 602 793 128
fax: + 420 547 243 798
info@msishop.cz
www.msi.cz

Vrácení zboží
VRÁCENÍ ZBOŽÍ

A) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - PODNIKATEL

1.      Kupující může odstoupit od kupní smlouvy jen v případě, že si to ujednají strany, nebo stanoví-li tak zákon.

2.      Poruší-li prodávající smlouvu podstatným způsobem, může kupující bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

3.     Odstoupení musí být učiněno písemně. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek.

4.      V případě platného odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodními podmínkami se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to nepoškozené a v neporušeném originálním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.    V případě platného odstoupení od smlouvy v souladu s obchodními podmínkami vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nepoškozené zboží v originálním obalu.

6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek v nepoškozeném stavu a originálním obalu.

9.     Kupující podnikatel nemůže od smlouvy odstoupit, nemůže–li věc vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

  1. a)     došlo–li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  2. b)     nezpůsobil–li kupující nemožnost vrácení v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;
  3. c)     v případě prokazatelné vady věci prodal–li kupující věc ještě před objevením vady, spotřebovali–li ji, nebo pozměnil věc při obvyklém použití.

10.    Doporučujeme vytisknout a vyplnit formulář při odstoupení od smlouvy (vrácení zboží, který naleznete níže na této stránce) a zaslat nám jej – ideálně spolu se zbožím. 

B) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - SPOTŘEBITEL

1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

1.1   při dodávce zboží, které bylo upraveno (přizpůsobeno) podle přání kupujícího

1.2   při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.3    při dodávce zboží v uzavřeném (zapečetěném) obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1, má kupující, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů či kusů zboží dodávaných samostatně nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě (tj. pro dodržení lhůty postačuje odeslání odstoupení před uplynutím 14-ti denní lhůty).

3.     Odstoupit lze jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu sídla prodávajícího MARKETING SYSTEMS NTERNATIONAL, spol. s r.o., Modřice, Masarykova 118, PSČ 664 42, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu ifo@msi.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to nepoškozené a v neporušeném originálním obalu. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží ve výši odpovídající obvyklé ceně přepravních společností v daném místě a čase.

5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nejlevnější způsob dodání). Tyto peněžní prostředky prodávající vrátí do čtrnácti (14) dnů od dojití odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nepoškozené zboží v originálním obalu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.      Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek v nepoškozeném stavu a originálním obalu.

10.    Doporučujeme vytisknout a vyplnit formulář při odstoupení od smlouvy (vrácení zboží, který naleznete níže na této stránce) a zaslat nám jej – ideálně spolu se zbožím. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

                                                                          MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s r.o.,

Masarykova 118

664 42 Modřice

 

Věc: ODSTPUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o koupi tohoto zboží:

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Datum objednání zboží: ……………………….

číslo objednávky (je-li přiděleno či kupujícímu známo):     ………………………

Datum obdržení zboží: …………………………

 

Jméno a příjmení kupujícího/kupujících:  ……………………………………………………………….

Adresa kupujícího/kupujících ……………………………………………………………………………

                                                     …………………………………………………………………………..

 

 

Datum ………………….

                                                                                                                      ………………………………………

                                                                                                                      podpis kupujícího/kupujících

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

N2UyM2